IPBE: Iindustriele Paneelbouw Eindhoven: Hans Ooms, Cees Biesters